Www.motoobleceni-kb.cz

Questions & Answers
0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Co musí prodejce zaručit?

Na co se záruka vztahuje?

Každý prodejce musí poskytnout dvouletou záruku (známou také jako odpovědnost za vady) na nové zboží a dvanáct měsíců na použité zboží. Je k tomu ze zákona povinen (§§ 437, 438 BGB). Záruka se vztahuje na vady, které měl výrobek již při koupi.

Kdy může prodejce vyloučit záruku?

To také znamená, že prodejce nesmí měnit zákonnou záruku prostřednictvím smluvních ujednání v neprospěch spotřebitele. Dle § 476 odst. 2 BGB nelze smluvně zkrátit záruční dobu na méně než dva roky u nových vozů a kratší než jeden rok u ojetých vozů.

Jak může prodejce aut obejít záruku?

Otázka «Musí prodejce automobilů poskytnout záruku?» lze jednoznačně potvrdit. Jiné je to však v případě, že kupujete ojetý vůz od soukromníka. To může vyloučit odpovědnost za vady materiálu, a proto neručí za vadu, která existovala v době nákupu.

Na co se vztahuje záruka při koupi ojetého vozu?

Ustanovení ve smlouvě při koupi ojetého vozu jako „koupeno, jak je vidět“ nebo „kupující se vzdává jakékoli záruky“ jsou neplatné. Zákonná záruka při koupi ojetého vozu je dva roky. Během této lhůty je prodejce odpovědný za to, že vůz byl při koupi bez závad.

Záruka a záruka při koupi/prodeji vozu

Nalezeno 20 souvisejících otázek

Na jaké vady se vztahuje záruka?

Záruka se vztahuje pouze na vady, které měly již v době předání. Soukromí prodejci mohou smluvně vyloučit odpovědnost.

Co je to materiálová vada na autě?

Obecně však o vadě materiálu hovoříme, pokud vada existovala již při předání vozidla kupujícímu. I když se vada na věci projeví během prvních dvanácti měsíců po koupi, má se za to, že vada existovala již v době prodeje.

Weiterlesen:
Jak se pozná dobrý psychiatr?

Může prodejce ojetých vozů vyloučit záruku?

Na rozdíl od soukromého prodeje nemůže prodejce za žádných okolností vyloučit zákonnou záruku na ojetý vůz; vyloučení odpovědnosti za vady materiálu je nepřípustné.

Kdy musí prodejce vzít zpět ojetý vůz?

Obvykle máte právo na vrácení pouze v případě, že má vůz závadu, která existovala již před uzavřením smlouvy. V takovém případě může kupující požadovat jeho odstranění a případně odstoupit od smlouvy.

Co znamená záruka prodejce?

Prodejce je ze zákona povinen poskytnout záruku na prodaný ojetý vůz. Konkrétně to znamená, že komerční prodejce ojetého vozidla musí po dobu dvou let od data koupě zaručit, že vozidlo bude bezvadně funkční.

Co je vyloučeno ze záruky?

Správná formulace

„Předmět koupě se prodává bez záruky. Výjimka se nevztahuje na nároky na náhradu škody vzniklé hrubým nedbalým nebo úmyslným porušením povinností prodávajícího nebo jakoukoli újmu na životě, zdraví nebo zdraví.

Kdy není záruka?

Spotřebitelé mají nárok na záruku ze zákona a uplatňují ji vždy, pokud zboží není bez vad nebo neodpovídá popisu uváděnému prodávajícím. Od 1. ledna 2023 došlo k tzv. obrácení důkazního břemene, a to 12 měsíců po dodání zboží.

Co dělat, když prodejce odmítne záruku?

Co dělat, když prodejce odmítne záruku? V tomto případě Vám doporučujeme formulovat reklamaci písemně doporučeně s lhůtou 14 dnů. Dotčené strany si mohou vybrat, zda nechají vadný výrobek opravit nebo vyměnit.

Co je první záruka nebo záruka?

Záruka je zákazníkům garantována zákonem, výrobci a prodejci nabízejí záruku dobrovolně. Při koupi vadného zboží může zákazník dle záruky reklamovat až 24 měsíců. Záruka nemůže v žádném případě snížit nebo nahradit záruku.

Kdo nese důkazní břemeno v případě záruky?

Důkazní břemeno o vadě zakoupené věci závisí na vlastnostech kupujícího. Je-li kupujícím sám podnikatel, nese důkazní břemeno o vadě věci na něm. Podnikatel musí prokázat, že vada existovala již při předání zboží (tzv. přechod nebezpečí).

Weiterlesen:
Kde se podepisujete na debetní kartě?

Kdy záruka nabývá účinnosti?

Jaké záruční doby musím dodržet? Vaše záruční práva nejsou neomezená. Máte na ně nárok do dvou let od dodání nebo převzetí produktu. Výjimka: Prodávající prokazatelně a podvodně zatajil vadu.

Co znamená 1letá záruka při koupi vozu?

V záruce při koupi vozu je uvedeno, že prodejce odpovídá za absenci závad ojetého vozu. Pro soukromé prodejce neexistuje žádná záruční povinnost.

Co je skrytá vada při koupi auta?

Naopak na skryté vady se smlouva „prodávána tak, jak je“, nevztahuje. Podle judikatury se o skrytou vadu jedná, pokud průměrný kupující nemůže vadu identifikovat vlastním zkoumáním.

Jaké vady je nutné deklarovat při prodeji vozu?

Nejdůležitější částí popisu stavu v kupní smlouvě na vůz je poctivé uvedení, zda má vůz havarijní poškození nebo známé závady. Měli byste označit, která z těchto poškození již byla opravena nebo neopravena. Popis všech poškození a závad by měl být co nejúplnější.

Co znamená záruka na auto?

stručně to podstatné

Záruka při koupi vozu znamená, že prodávající odpovídá i za vzniklé vady materiálu po předání vozu. Tato odpovědnost vás chrání před finančními důsledky skrytých vad při koupi vozu.

Jaké vady může mít ojetý vůz?

Snad třetím nejčastějším problémem u ojetých aut je ztráta oleje v motoru a převodovce. Může to být motorový olej, převodový olej nebo hydraulický olej. K úbytku oleje může dojít také v důsledku vadného víka ventilů nebo těsnění hlavy nebo různých nástavců nebo prasklin na součástech motoru.

Za jaké vady je prodejce odpovědný?

Odpovědnost nese prodávající nebo zhotovitel bez ohledu na to, zda vadu způsobil či nikoliv. Ve většině případů se odpovědnost vztahuje pouze na věc samotnou, tedy na vadný výrobek nebo službu.

Weiterlesen:
Co dělá vysílání?

Jaké nároky lze v rámci záruky uplatnit?

Stejně jako dříve zákon o záruce předpokládá, že prodávající by měl mít možnost opravit vadu v případě vady materiálu. Kupující má tedy zpočátku pouze právo na dodatečné plnění. Může tedy požadovat opravu vadné věci nebo dodání nové věci bez vad.

Může mě prodejce odkázat na výrobce?

Ne. V rámci zákonné záruky nesmí být kupující odkázán na výrobce.

Jaký je důvod reklamace?

Jaké jsou důvody reklamace? Reklamace je obvykle možná vždy, pokud zakoupená věc není bez vad. Pokud je věc poškozená nebo nefunkční, jedná se o vadnou věc. Tato vada musela existovat v době nákupu.

Předchozí článek

Proč jsou Tom a Jerry nejlepší přátelé?

Další článek

Proč ohřívat kaši?

Ссылка на основную публикацию